محصولات
سازه‌های تمام چوب
چیزی گرمتر و زیباتر از چوب برای فضای زندگی ما نیست . چوب ، عایق صدا ، عایق حرارت ، بهداشتی و غیر حساسیت زا؛ و تثبیت کننده کیفیت هوای مکان زندگی و یا کار ماست. سازه های چوبی پارس آرای با استفاده از انواع چوبهای فرآوری شده برای انواع مصارف گوناگون و در محیطهای متنوع طراحی و اجرا می شود . این سازه های به سه دسته کلی تقسیم شده اند :