چوب در یک مدرسه ژاپنی
۱۳۹۵/۳/۴
چوب ترمووددر یک مدرسه ژاپنی


یک معمار ژاپنی برای طراحی و ساخت یک دبستان ؛ چوب را انتخاب نموده است . چوب در همه جای این بنا که ساختار اصلی آن از بتن است ؛ استفاده شده
او می گوید : چوب ماده ای طبیعی و بی خطر برای بچه ها است . من تقریبا تمام محل های رفت و آمد بچه ها را از چوب پوشانده ام .
فضاهائی که بچه ها در آن بازی می کنند ؛ درس می خوانند ؛ غذا می خورند ؛ استراحت می کنند و ... همه از چوب پوشیده شده است .
چوب به دلیل ماهیت عایق خود در مقابل تابش نورخورشید که در این منطقه زیاد است زیاد گرم نمی شود و بچه ها به راحتی می توانند با پای برهنه تیز در این فضا ها حرکت کنند و طبیعت را حس کنند .
استفاده از چوب در فضا های آموزشی برای بچه ها مزایای زیادی دارد .
نخست آنکه چوب ماده ای طبیعی و پیوند دهنده زندگی شهری با طبیعت است ؛ آنان این رابطه را از دوران کودکی در می یابند .
دوم این که چوب عنصری بی خطر برای بچه ها است . نه مواد سمی تولید می کند و نه لبه های تیز دارد .
سوم اینکه بچه ها با آن رابطه ای گرم و صمیمی برقرار می کنند .
در این بنا آموزشی چوب به عنوان عنصر اصلی و نرم کننده پیوند میان مصالح صنعتی ساختمان و طبیعت مورد استفاده هوشمندانه ای قرار گرفته است .