رطوبت عامل اصلی تغییر شکل چوب
۱۳۹۵/۲/۱۲
چوب آکویا
رطوبت عامل اصلی تغییر شکل چوب
جذب و یا دفع رطوبت ، عامل اصلی تغییرات فرم و شکل ظاهری چوب است . چوب در آب و هوای خشک رطوبت منتشر می کند و در شرایط مرطوب هم آن را  جذب می کند ؛ این امر موجب تغییر حالت شکل ظاهری چوب می شود .
رطوبت  به معنای جرم آب موجود در چوب است .  باید بدانیم که چوب 100% خشک وجود خارجی ندارد و  در تمامی چوبهای خشک هم درصدی از آب وجود دارد .
رطوبت داخل چوب دو شکل دارد: "آب آزاد" که در حفره های سلولی جمع می شود و "آب محدود" یا نم ملایم که در دیواره و مرز سلولها جمع می شود. چوب آکویا حداقل میزان "آب محدود" را دارد و دلیل بسیاری از خواص برتر آن نیز همین است .
میزان این رطوبت در چوبهای آکویا کمتر از 8 درصد است .
میدانیم که خواص فیزیكی چوب تحت تاثیر شدید رطوبت قرار می‌گیرد ؛ میزان رطوبت چوب را معمولا به 3 گروه تقسیم می نمایند:
چوب مرطوب:
 به چوب هایی گفته می شود که چیزی در حدود %35 و یا  بیشتر زطوبت دارند ( مانند : چوب درختان تازه بریده )
 2ـ چوب نیمه خشك :
به چوب هایی که رطوبت آنها  %15 تا %20 است می گویند (مانند : چوبهای خشك شده در هوا و .. )
چوب خشك:
چوب های با میزان رطوبت %8 تا %13 را خشک می گویند (مانند : آکویای استیله شده و یا ترمووود ها و ... )
آکویا  accoya مسئله رطوبت چوب را حل کرده است . آکویا در دسته چوبهای خشک با درصد بالا طبقه بندی می شود و به همین دلیل تغییر فرم و شکل در آکویا بسیار کمتر از چوبهای خشک مشابه است که با روشهای دیگر فرآوری شده اند .

 
[ برچسب ها ]