ضمانت محصولات
  • به درستی ضمانت می کنیم ؛ پس هستیم !! / ۱۳۹۲/۳/۱۰
    در برخی از کشور ها مشاغلی وجود دارد که به صورت خانوادگی و برای صدها سال تداوم داشته است . اعتباری که یک شرکت به عنوان سابقه حرفه ای خود کسب می نماید . بستگی مستقیمی به کیفیت محصولات و تداوم خدمات آن شرکت دارد . سابقه طولانی فعالیت کاری در جامعه ؛...
    جزئیات مطلب